Kontakty:

Bc. Zdenko Čerňan (umelecký vedúci, 0903 666 808)

Ing. Lucia Hrebeňárová, PhD. (organizačná vedúca, 0905 780 396)

Radoslav Maliar – asistent organizačného vedúceho, 0903 736 580)

PaedDr. Roman Bienik, PhD. (vedúci hudobnej a speváckej zložky, 0904 738 151)

Elektronický kontakt:

www.fsstavbar.sk

fsstavbar@gmail.com

fsstavbar@fsstavbar.sk