Zatúlaná domovina
– ľúbosti života –

slávnostný galaprogram pri príležitosti 55.výročia založenia
Stavbáru – folklórneho súboru Žilinskej univerzity

14. november 2014 o 19,00 hod.
Veľká sála Domu Odborov
vstupné: 9 €

15.november 2014 o 16,00 hod.
Veľká sála Domu Odborov
vstupné: 11 €

Spoločenský večer pre súčasných a bývalých členov súboru a jeho hostí
15.november 2014 o 20,00 hod.
Nová Menza Žilinskej univerzity
vstupné: 26 €

Lístky na predstavenie je možné zakúpiť v predpredaji na recepcii Domu Odborov alebo prostredníctvom mailu fsstavbar@gmail.com.
Lístky na spoločenský večer je možné rezervovať a zakúpiť prostredníctvom mailu fsstavbar@gmail.com.

Ak ste v minulosti pôsobili v súbore a nebola Vám poštou alebo elektronicky doručená pozvánka na výročný program, kontaktujte nás prosím e-mailom na fsstavbar@gmail.com alebo telefonicky na 0904 592 405.

kontakt pre bývalých členov: Ľubica Čerňanova – 0904 592 405, Miroslava Solčianska – 0904 670 446
Kontakt pre pozvaných hostí: Lucia Hrebeňárová – 0905 780 396
Kontakt pre médiá: Daniela Srnánková – 0902 340 988

Rozhovor s pani rektorkou Dr.h.c. prof. Ing. Tatianou Čorejovou, PhD.

Pevná pôda pod nohami Stavbáristov

Pevná pôda pod nohami je základom pre udržanie kroku a napredovanie do budúcnosti. Svoju pevnú pôdu potrebujú pre správne fungovanie aj folklórne súbory. Mnohé z nich však po roku 1989 a po zmene vlastníckych vzťahov stratili strechu nad hlavou, financie,  museli sa vysporiadať s ťažkou situáciou a hľadať možnosti ako prežiť. Niektorým sa tieto možnosti podarilo nájsť, iným nie…

Folklórny súbor Stavbár patril k tým šťastnejším súborom, ktorým sa svoju činnosť podarilo zachrániť a ľudovú kultúru mohli medzi ľudí šíriť aj po roku 1989. Žilinskí súboristi po prevrate ešte niekoľko rokov zápasili s nedostatočnými priestormi, či problémami s dochádzaním na tréningy vo vzdialenejších obciach, no ich lásku k folklóru a radosť zo spevu, tanca a hrania to nijako nepoznačilo. V roku 1997 však konečne našli svoju istotu. Pod patronát si ich totiž vzala Vysoká škola dopravy a spojov, súčasná Žilinská univerzita v Žiline. Vďaka ochote a snahe vtedajšieho rektora Milana Dada a Juraja Altusa si mohli Stavbáristi konečne vydýchnuť a prestať sa báť o svoje prežitie. Aj keď v tom čase univerzita sama nemala veľa finančných zdrojov a prostriedkov, dokázala súboru poskytnúť priestory a oveľa väčšie možnosti pre pokračovanie v uchovávaní a šírení ľudovej kultúry. Sponzorstvo od univerzity a vytancované financie mohli súboristi použiť na zaobstaranie nových krojov, rozšírenie svojho repertoáru a konečne sa mohli naplno venovať svojej umeleckej činnosti. Postupom času sa vyjasnili vzťahy a určili kompetencie na oboch stranách, z čoho vznikla dlhodobá spolupráca, ktorá funguje dodnes. Žilinská univerzita v Žiline teda Stavbáristom poskytla pevnú pôdu a parkety pod nohami,  strechu nad hlavou a folklórny súbor na oplátku reprezentuje univerzitu v oblasti kultúrneho života a prispieva k zveľaďovaniu jej dobrého mena.

Folklórny súbor Stavbár je neodmysliteľnou súčasťou Žilinskej univerzity, čo v rozhovore potvrdila aj rektorka Žilinskej univerzity v Žiline, Dr.h.c. prof. Ing. Tatiana Čorejová, PhD.

Aký je Váš vzťah k folklóru a k FS Stavbár?

FS Stavbár poznám už viac ako 35 rokov. Môj vzťah k súboru nie je teda spojený len s funkciou rektorky Žilinskej univerzity v Žiline. Sledujem jeho umeleckú dráhu, vystúpenia, koncerty. Nebola som síce členkou súboru, ale v rodine sme vždy vnímali folklór ako súčasť nášho dedičstva, ako výraz určitej identity. Vždy som však obdivovala všetkých členov súboru, či už tanečníkov, spevákov alebo hudobníkov. Stretávala som sa medzi nimi, s našimi študentmi i kolegami. A v detskom súbore, v Stavbáriku, s deťmi mojich kolegov a známych. Páči sa mi, že  Stavbár sa venuje takému naturálnemu folklóru, je to plné autentiky a regióny, ktoré spracúva, sú iné ako u ostatných súborov. Viem, že Stavbáristi dokážu zatancovať karičku, šarišskú polku alebo akýkoľvek temperamentný typ tanca, no keď som videla ich tohtoročné vystúpenie na akademickej Nitre, bola som nadšená, bolo to niečo naozaj výnimočné a s takou veľkou radosťou.

Žilinská univerzita je zriaďovateľom, a teda aj hlavným sponzorom súboru. Je Stavbár pre univerzitu prínosom?

FS Stavbár v súčasnosti prispieva k rozvoju Žilinskej univerzity v Žiline i k jej prezentácii na verejnosti. Úspešne reprezentuje univerzitu v rámci folklórnych festivalov, každý rok sa zúčastňuje na stretnutiach a festivaloch akademických folklórnych súborov – Akademickej Nitry a Akademického Zvolena, ale aj na ďalších podujatiach. Mnohé aktivity univerzity, jej fakúlt, ústavov, katedier si bez vystúpení členov FS Stavbár ani nevieme predstaviť a neodmysliteľne patria k týmto aktivitám. Som hrdá na to, že v Stavbári pôsobia študenti Žilinskej univerzity. Že aj v tomto uponáhľanom konzumnom svete si popri štúdiu nájdu čas, aby sa venovali folklóru.

FS Stavbár oslavuje tento rok 55. výročie svojho založenia. Čo prajete súboru k jeho narodeninám a do ďalších rokov?

FS Stavbár sa počas 55. rokov darilo a stále darí udržiavať výbornú umeleckú úroveň jednotlivých vystúpení, a tým neustále lákať a oslovovať publikum. Jeho vystúpenia sú vždy plné nápadov a nových foriem založených na autentickom slovenskom folklóre s osobitným miestom folklóru nášho regiónu. Opiera sa o systematickú prácu s mladými ľuďmi, s talentami, s tými, ktorí sú schopní zvládnuť náročné úlohy, náročné interpretácie a štylizáciu. Výborne a kvalitne reprezentuje slovenskú a univerzitnú kultúru. Dáva priestor mladým ľuďom, študentom i absolventom univerzity.

Za prácu, ktorú jednotliví členovia FS Stavbár vykonávajú, za ich vytrvalosť a lásku, s ktorou prezentujú náš folklór, im všetkým patrí poďakovanie. V dnešnom uponáhľanom svete, s množstvom lákadiel a možností, si naozaj zaslúžia naše uznanie a vďaku. Poďakovať treba aj manažmentu a vedeniu súboru, pretože to obnáša veľa práce a je tu určite potrebné obrovské nadšenie pre folklór a lásku k súboru. Samozrejme, ďakujem aj bývalým členom Stavbáru, sú neustálymi podporovateľmi a priaznivcami, na všetkých vystúpeniach, plesoch či Vianočných koncertoch vytvárajú súboru krásnu atmosféru.

Prajem FS Stavbár, aby zostal naďalej mladým, otvoreným a do ďalších rokov činnosti želám veľa chuti, vytrvalosti, nápadov i úspechov.

-Daniela Srnanková-