STAVBÁR – folklórny súbor Žilinskej univerzity

Folklórny súbor Stavbár vznikol v roku 1959 pri Pozemných stavbách Žilina. Počas dlhoročnej existencie súboru sa menil výber folklórneho materiálu, ako aj spôsob stvárnenia tanečných a speváckych programov . V súčasnosti sa činnosť súboru zameriava na spracovanie autentického folklórneho materiálu v tvorivom poňatí, ako aj na prezentovanie štýlového folklórneho materiálu. Jednotlivé tance a ucelené programové bloky pochádzajú predovšetkým z obcí severozápadného Slovenska – Považský Chlmec, Čičmany, Suchá Hora, Fačkov, Terchová, Malatiná a iných regiónov Slovenska – Važec, Zamutov, Parchovany, Zemplín, Brezová pod Bradlom a pod. Tvorba programu FS Stavbár vychádza predovšetkým z tanečnej a hudobnej tradície ľudovej kultúry. Vo svojich choreografiách súbor zobrazuje aj tance s  kalendárnymi a výročnými zvykmi a obradmi. ( napr. z fašiangového obdobia, zo svadby, na Jána a pod. )

Od roku 1989 bol súbor bez zriaďovateľa a pracoval ako samostatný právny subjekt, ako záujmové združenie občanov. V septembri roku 1997 súbor podpísal zmluvu o pôsobení FS pri Žilinskej univerzite, s cieľom vytvoriť pre svojich členov za pomoci vedenia univerzity, lepšie podmienky pre svoju činnosť a získať do súboru viac študentov z vysokej školy. Vďaka tejto skutočnosti sa mu otvoril priestor na prezentáciu svojich aktivít na pravidelných prehliadkach vysokoškolských súborov Slovenska – Akademická Nitra a Akademický Zvolen.
Počas 51. ročnej histórie súbor absolvoval viac ako 1 900 vystúpení doma a v zahraničí v krajinách Európy, Ázie, Afriky a Južnej Ameriky. Súbor je držiteľom niekoľkých významných ocenení folklórnych súťaží a festivalov nie len doma , ale aj v zahraničí.

Účasť na festivaloch, dosiahnuté výsledky, úspechy (významné medzníky v živote súboru a ocenenia):
Dosiahnuté výsledky a úspechy za posledných 10 rokov:

 • Akademická Nitra
 • 1998 – Laureáti – pásmo Chumčani sa zabávajú
 • 2000 – Laureáti – pásmo Čičmanská svadba
 • 2002 – cena za Važecké spevy
 • 2004 – cena za svadbu zo Zuberca
 • 2006 – cena za pastierske hry na salaši v Malatinej
 • 2010 – cena za pásmo na Telgárte hrajú
 • Akademický Zvolen
 • 1999 – cena za Jánske spevy
 • 2001 – cena za štýlovú interpretáciu – pásmo Goral
 • 2003 – cena za spracovanie pastierskej tematiky z Terchovej
 • 2005 – cena za Fašiangy z Rajeckej kotliny
 • 2007 – cena za interpretáciu piesní z Kysúc a cena za scénické stvárnenie programového bloku Kysucké ozveny
 • 2009 –  cena  za pôsobivé stvárnenie pastierskych hier
 • Cena za interpretáciu a kroje na Celoslovenskej prehliadke blokov v Liptovskom Hrádku – 2000
 • Ocenenie programového bloku „Fašiangy v Rajeckej kotline“ na Celoslovenskej prehliadke folklórnych súborov v Považskej Bystrici – 2002
 • ANGLICKO 1997 – medzinárodný súťažný folklórny festival v Middelsbrough (3 x1.miesto, 2 x 2. miesto, 3 x 3.miesto)
 • SICÍLIA 1998 – hlavná cena medzinárodného folklórneho festivalu v Caltavuture
 • hlavná cena v kategórii – Spev veľké skupiny
 • hlavná cena v kategórii – Tanec malá skupina
 • hlavná cena v kategórii – Ľudové hudby
 • súbor bol vyhlásený za „Laureáta festivalu“
 • MEXIKO 2001 – účasť na festivale  Feria Tabasco 2001
 • SICÍLIA 2006 – účasť na medzinárodnom folklórnom  festivale Rosa balistreri
 • LITVA 2007 – účasť na súťažnom festivale Saules v Šiauliai – získanie hlavnej ceny za choreografické stvárnenie pásma Piesne a tanec z Važca
 • PORTUGALSKO 2008 – účasť na festivale Festimaiorca 2008 – 34. medzinárodný folklórny festival v Maiorce, organizovaný pod záštitou CIOFF-u
 • SRBSKO  2009 –  účasť na medzinárodnom folklórnom festivale v Sremskej Mitrovici
 • ŠVAJČIARSKO 2010  – účasť na medzinárodnom folklórnom festivale FIFO, organizovanom pod záštitou CIOFF-u


Kontakty na vedenie:

Bc. Zdenko Čerňan (umelecký vedúci, 0903 666 808)
Ing. Lucia Hrebeňárová (organizačná vedúca, 0905 780 396)
p. Ľubica Čerňanová (vedúca spevu, 0904 592 405)
Ing. Michal Šajgalík (vedúci hudby, 0904 738 151)

Elektronický kontakt:

www.fsstavbar.sk

fsstavbar@gmail.com, fsstavbar@fsstavbar.skSpráva stránky (žiadny súvis s organizačnou zložkou súboru)
(NIE kontakty na vedenie, tie sú vyššie)
e-mail: mshrek@gmail.com
MT/GSM: 0904 342 938
skype: shrecik221