Snáď každý remeselník si vychová popri práci svojho nástupcu, akéhosi pokračovateľa hodnôt. Ľudové tradície a zvyky, tance a piesne ukrývali odjakživa v sebe bohatstvo národa. Slúžili nielen ako historický doklad o živote spoločnosti, boli aj obrazom duchovného života ľudu. Je krásnou povinnosťou dnešnej generácie uchovávať skvosty našich predkov a ich posolstvá odovzdávať ďalej prostredníctvom detí. Túto činnost už takmer tridsať rokov vykonáva detský folklórny súbor Stavbárik, ktorý spolu s dospelým súborom Stavbár pracuje pri Žilinskej univerzite v Žiline.

Kroniku začali deti zo Stavbárika písať v roku 1974, keď počas príprav 15. výročia založenia FS Stavbár skrsla Ing. Kazimírovi Cejpekovi myšlienka vytvoriť detskú tanečnú skupinu. Do realizácie sa s elánom pustila Ing. Olívia Naništová, ktorá so skupinkou asi 15 detí vo veku 8-13 rokov pripravila program s choreografiami “Lúčne hry”, “Liptovský tanec” a “Tri priadky”. V decembri 1974 vystúpil súbor Stavbárik prvý krát, necelé štyri mesiace potom, čo sa vlastne deti spoznali. Pani Olívia s deťmi pracovala do r.1976 a od r.1977 ju zastúpila pani Tonka Urbanová s pomocou Betky Závodnej – Sapietovej. Do dnešnej doby sa v Stavbáriku vystriedalo veľa tanečných pedagogičiek, z nich všetky boli vychované ako tanečnice v súbore Stavbár.

Detský folklórny súbor Stavbárik má v súčasnosti okolo 80 detí v dvoch vekových kategóriách. Mladšie deti sú vo veku pät až devät rokov a ich repertoár tvoria najmä jednoduché detské tance s dôrazom na hravosť, prirodzenosť a rytmiku. Staršie deti vo veku desať až pätnásť rokov sa učia už choreografie s využitím tanečnej motiviky spracovanej oblasti, párové tancovanie a vytvárajú choreografické paródie na zvykoslovia.

Repertoár Stavbárika tvoria najmä tance, piesne a zvyky z okolia Žiliny, no pre spestrenie programu deti zaradili do repertoáru aj napríklad tance z východného Slovenska alebo piesne z Važca. Vystúpenie mladších detí je väcšinou bez hudobného doprovodu, deti si spevom a rytmickými zvukmi samé vytvárajú muziku. Tance a hry starších detí sú s doprovodom ľudovej hudby.

Deti sa v každej vekovej kategórií stretávajú na nácvikoch dvakrát do týždna na veľkej tanečnej sále vybavenej zrkadlovou stenou. Okrem ľudového tanca a spevu sa venujú najmä tanečnej technike, základom klasického tanca a kondičným cvičeniam. Pri týchto pomerne vážnych činnostiach nechýba na tanečnej sále humor, najmä pri rôznych súťaživých hrách alebo tvorbe novej choreografie, pretože základom tvorivej práce je veľmi dobrý kolektív a disciplína s určitou dávkou zmyslu pre humor. Nové tanečné alebo spevácke číslo programu je síce rozvinutím nápadu umeleckej vedúcej, ale vždy je dielom celého detského kolektívu. Interpretácia vlastných nápadov, textov alebo tanečných prvkov detí vyznie potom na javisku spontánnejšie a prirodzenejšie. Presvedčili sa o tom diváci nielen u nás, ale aj na medzinárodných festivaloch detských folklórnych súborov v bývalej Juhoslávii (1989), v Poľsku (1991), vo Francúzsku (1992), v Turecku (1994), na Cypre (2000) i v Bulharsku (2001,2003)

Umeleckou vedúcou a súčasne choreografkou súboru Stavbárik je RNDr. Dana Šedová, ktorá s ďeťmi pracuje od roku 1988. Je to už pätnásť rokov a tak nečudo, že mnohé deti, s ktorými v Stavbáriku začínala, sú dnes už plnohodnotnými členmi súboru Stavbár.

Ak tejto www. stránke neveríte, príďte k nám do Stavbárika na vysokoškolské internáty – Žilina – Vlčince, do Beta klubu a sami sa presvedčíte, že aj roztopašné deti dokážu v dnešnej pretechnizovanej dobe zatancovať čardáš alebo zaspievať ľudovú pieseň.

Pondelok:17.00 – 19.00Staršie deti
Utorok:17.00 – 18.00Mladšie deti
Streda:17.00 – 19.00Staršie deti
Štvrtok:17.00 – 18.00Mladšie deti
There are currently no comments.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.