V rámci možností – podľa poradia na výročí, druhé video.

Piesne a tance z Važca

piesne a tance z Važca (songs and dances from Vazec)

choreografia (choreography by): Vladimír Urban

hud. úprava (music by): Zoltán Baláž

Author

admin

There are currently no comments.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.